menu dblex
vara föremål för
verb
uppbära
åtnjuta

Alla synonymer går att klicka på.