menu dblex
vara fördelaktig
verb
klä

Alla synonymer går att klicka på.