menu dblex
vara förälskad
verb
svärma

Alla synonymer går att klicka på.