menu dblex
vara för kort i rocken
verb
icke ha de nödiga kvalifikationerna

Alla synonymer går att klicka på.