menu dblex
vara föga samvetsöm
verb
ha rymligt samvete

Alla synonymer går att klicka på.