menu dblex
vara föga nogräknad
verb
ha rymligt samvete

Alla synonymer går att klicka på.