menu dblex
vara ett tecken på
verb
förråda
röja

Alla synonymer går att klicka på.