menu dblex
vara envis
verb
insistera
envisas

Alla synonymer går att klicka på.