menu dblex
vara ense
verb
vara införstådd

Alla synonymer går att klicka på.