menu dblex
vara ensam herre på täppan
verb
göra som man vill
stå som segrare
vara herre i sitt hus
vara härskande

Alla synonymer går att klicka på.