menu dblex
vara eniga
verb
hålla ihop
samsas
stämma överens
vara överens med

Alla synonymer går att klicka på.