menu dblex
vara en prydnad för
verb
vara en stolthet för
vara en heder för
vara till ära

Alla synonymer går att klicka på.