menu dblex
vara en nagel i ögat
verb
irritera
gå på nerverna
vara en påle i köttet
vara till förargelse
vara till förtret

Alla synonymer går att klicka på.