menu dblex
vara en bidragande faktor
verb
samverka

Alla synonymer går att klicka på.