menu dblex
vara emot
verb
motsätta sig
ogilla

Alla synonymer går att klicka på.