menu dblex
vara dyr
verb
kosta mer än det smakar

Alla synonymer går att klicka på.