menu dblex
vara dragigt
verb
dra

Alla synonymer går att klicka på.