menu dblex
vara disponibel
verb
stå till förfogande

Alla synonymer går att klicka på.