menu dblex
vara detsamma som
verb
innebära
betyda

Alla synonymer går att klicka på.