menu dblex
vara deprimerad
verb
deppa

Alla synonymer går att klicka på.