menu dblex
vara borta
verb
fattas
saknas
gå och drömma

Alla synonymer går att klicka på.