menu dblex
vara betungande
verb
trycka

Alla synonymer går att klicka på.