menu dblex
vara betrodd med
verb
ansvara

Alla synonymer går att klicka på.