menu dblex
vara betänkt på
verb
ha för avsikt att
fundera
planera
fundera på
ifrågasätta
vara benägen

Alla synonymer går att klicka på.