menu dblex
vara besvärlig
verb
sitta hårt åt

Alla synonymer går att klicka på.