menu dblex
vara benägen för
verb
luta

Alla synonymer går att klicka på.