menu dblex
vara böjd
verb
luta

Alla synonymer går att klicka på.