menu dblex
vara ansvarig för
verb
rå för
vara skuld till
vålla
ansvara

Alla synonymer går att klicka på.