menu dblex
vara ansvarig
verb
svara
ansvara

Alla synonymer går att klicka på.