menu dblex
vara anlagd på
verb
gå ut på

Alla synonymer går att klicka på.