menu dblex
vara analog med
verb
överensstämma

Alla synonymer går att klicka på.