menu dblex
vara allvar
verb
gälla

Alla synonymer går att klicka på.