menu dblex
vara alldeles lik någon
verb
vara en avbild av någon
vara någon upp i dagen

Alla synonymer går att klicka på.