menu dblex
vara övertygad om
verb
vara säker på
veta
mena
tro

Alla synonymer går att klicka på.