menu dblex
vara överlupen
verb
stå till halsen i
drunkna i
vara upptagen

Alla synonymer går att klicka på.