menu dblex
vara öm
verb
ömma

Alla synonymer går att klicka på.