menu dblex
vara åsyna vittne till
verb
bevittna

Alla synonymer går att klicka på.