menu dblex
var hälsad
interjektion
hell
ave

Alla synonymer går att klicka på.