menu dblex
var för sig
adverb
åtskils
isär
enskilt

Alla synonymer går att klicka på.