menu dblex
vapenvägrare
substantiv
samvetsöm
pacifist
vapenfri

Alla synonymer går att klicka på.