menu dblex
vanvårdad
adjektiv
förfallen
fallfärdig
bofällig
i ruiner
förvildad
igenvuxen
illa medfaren
vanvårdad
verb
ligga för fäfot
Se även
vanvårda
vanvårdas

Alla synonymer går att klicka på.