menu dblex
vanvårda
verb
missköta
vårdslösa
försumma
vansköta
fara illa med
negligera
låta förfalla
Se även
vanvårdad
vanvårdas

Alla synonymer går att klicka på.