menu dblex
vanskött
adjektiv
vild
förvildad
försummad

Alla synonymer går att klicka på.