menu dblex
vandrare
substantiv
resande
vagabond
vandringsman
färdman
globetrotter
pilgrim
vägfarande
wandervogel
fotgängare
nomad

Alla synonymer går att klicka på.