menu dblex
vanärande
adjektiv
skamlig
skymflig
skändlig
ovärdig
neslig
vanärande
adverb
skändligen

Alla synonymer går att klicka på.