menu dblex
valid
adjektiv
giltig
bärkraftig
välgrundad
gällande
duglig
gedigen
rejäl
tillåten
vägande

Alla synonymer går att klicka på.