menu dblex
vaka över
verb
vakta
övervaka
bevaka
se till
ge akt på
skydda
passa
iaktta
följa
vårda sig om

Alla synonymer går att klicka på.