menu dblex
vadställe
substantiv
vad
passage
övergång

Alla synonymer går att klicka på.