menu dblex
vålm
substantiv
såte
stack
skyl
hög
hässja
höstack
säte
Alternativ stavning
volm

Alla synonymer går att klicka på.