menu dblex
vålla utgifter
verb
kosta

Alla synonymer går att klicka på.